Waterschaarste

(Grond)water wordt steeds schaarser. De grondwaterlagen worden in snel tempo drooggelegd, en weldra zullen de bomen in de steden verdorren. Om aan deze grote klimatologische uitdaging het hoofd te bieden, biedt Disaghor-Dockx steden en gemeenten gratis advies aan!

Er bestaan preventieve maatregelen! Hier is een van onze oplossingen:

Het permavoid systeem:

Een groot systeem, bestaande uit talrijke Permavoid-eenheden die met elkaar verbonden zijn, zorgt ervoor dat de wortels van de planten water kunnen krijgen tijdens lange perioden van droogte. De Permavoid capillaire irrigatie-eenheden zijn uitgerust met speciaal ontworpen actieve capillaire vezels die zorgen voor een continu watertransport van de bufferzone naar de boomwortels.

De waterretentiecapaciteit van dit systeem kan variëren van 70 tot meer dan 200l/m². Deze technologie is gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe als een natuurlijke watertafel. Enkele open verbindingen tussen de luchtlaag en het maaiveld zorgen voor een goede luchtcirculatie en voorkomen wortelrot.

In het tegenovergestelde geval, tijdens een periode van hevige regen, kan met dit systeem een grote hoeveelheid water worden vastgehouden en wordt voorkomen dat het op de straat terechtkomt. In geval van verzadiging van het systeem wordt een overloop ingesteld. Het systeem is dus zelfregulerend en heeft geen hulp van computers of beheerders nodig.

Permavoid
Frederik Van Eedenplein
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.